index2012_02
ข่าวกิจกรรมสำนักงาน >> ข่าวทั้งหมด
อบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนร่วมใจหนองมะโมง

วันที่ 14 ก.ค. 2552

อบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน
ตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนร่วมใจหนอมมะโมง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2552
 
 
                         สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนร่วมใจหนอมมะโมง
     
จัดการอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ตามโครงการ พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
      โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
   เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
                          โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ได้สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและกล่าว
      ถึงประโยชน์ของการนำบัญชีมาใช้ควบคู่กับชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ   ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าอบรม
      จำนวน  30 คน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชุมครูบัญชีจังหวัดชัยนาท
เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
อบรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์
อบรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลหันคา
อบรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 2
อบรมบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ณ ศูนย์เกษตรพยุงขวัญ รุ่นที่3
ภาพงานมหกรรมหุ่นฟางนก ประจำปี 2552
เสวนาครูบัญชีจังหวัดชัยนาท ปี 2553
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท “นำบัญชี เสริมสร้างความรู้ สู่เยาวชนไทย”
อบรมบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ต.หนองแซง รุ่นที่ 4
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมจัดนิทรรศการและฐานเรียนรู้ด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต ฟิลเดย์ (Fild day) ปี 2561
พ.จ.ท.เฉลียว น้อยแสง ครูบัญชีจากจังหวัดชัยนาท ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
พ.จ.ท.เฉลียว น้อยแสง ครูบัญชีจากจังหวัดชัยนาท ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการเสด็จพระราชดำเนิน ในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
จำนวนคนอ่าน 2004 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%