index2012_02
ข่าวกิจกรรมสำนักงาน >> ข่าวทั้งหมด
อบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนร่วมใจหนองมะโมง

วันที่ 14 ก.ค. 2552

อบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน
ตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนร่วมใจหนอมมะโมง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2552
 
 
                         สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนร่วมใจหนอมมะโมง
     
จัดการอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ตามโครงการ พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
      โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
   เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
                          โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ได้สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและกล่าว
      ถึงประโยชน์ของการนำบัญชีมาใช้ควบคู่กับชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ   ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าอบรม
      จำนวน  30 คน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
ประชุมครูบัญชีจังหวัดชัยนาท
อบรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์
อบรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 2
อบรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลหันคา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท จัดอบรม หลักสูตร โปรแกรม GL version 2
งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดชัยนาท
งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ "
เปิดตัวหมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต้นแบบ จังหวัดชัยนาท ดันเป็นแหล่งผลิตคุณภาพ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาทเข้าสอบทานหนี้สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท และชมรมครูบัญชีจังหวัดชัยนาทสอนบัญชีหลักสูตร บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหนองมะโมง และอำเภอเนินขาม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมลงพื้นที่คณะติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมลงพื้นที่คณะติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559"ณ วัดสระเนินพระราม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
จำนวนคนอ่าน 1540 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%