index2012_02
ข่าวกิจกรรมสำนักงาน >> ข่าวทั้งหมด
อบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนร่วมใจหนองมะโมง

วันที่ 14 ก.ค. 2552

อบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน
ตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนร่วมใจหนอมมะโมง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2552
 
 
                         สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนร่วมใจหนอมมะโมง
     
จัดการอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ตามโครงการ พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
      โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
   เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
                          โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ได้สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและกล่าว
      ถึงประโยชน์ของการนำบัญชีมาใช้ควบคู่กับชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ   ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าอบรม
      จำนวน  30 คน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชุมครูบัญชีจังหวัดชัยนาท
เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
อบรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์
อบรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 2
อบรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลหันคา
อบรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลหันคา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยนาท(เป็นการส่วนพระองค์)
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ
กิจกรรมฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ.พิจิตร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมเป็นวิทยากร สอนบัญชีต้นทุนอาชีพและโปรแกรมบัญชีSmartMe โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีกลุ่ม A,B,C )” ปี 2561
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์การเกษตรหันคา จำกัด พร้อมทั้งนำเสนอ นวัตกรรมสร้างความสำเร็จ ขับเคลื่อนสหกรณ์ไทย สู่ thailand 4.0 และการใช้งาน SmartMe
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด
จำนวนคนอ่าน 1924 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%